Japonsko

 

Překládá se:

W No Higeki 1/8

Dokončeno: 

Yamato Nadeshiko Shichi Henge 10/10